Skadesaker

Skadedyr og råte

Selv om dette oftest er to helt ulike skader, har som regel den ene innvirkning på den andre.  Og det er slik at 4 elementer skal til for å skape liv (og da ofte liv som er ubehagelig for deg): næring, temperatur, tid og vann.  Vi har derfor valgt å se skadedyr og råteskader under ett.  Mange skadedyr, sopparter, mugg og insekter trenger et fuktig miljø for å trives, og enkelte av disse kan gjøre store skader på din bolig.

Vi har også skadedyr som kan gjøre skade på deg som for eksempel veggdyr eller avføring fra mus og rotter. Det kan også være sopparter og mugg som kan gjøre tilværelsen i huset vanskelig for enkelte. Vi vet at denne typer skader oppleves subjektivt og at det er et eget lovverk rundt dette med å bekjempe skadedyr. For å bekjempe eller gi råd i forbindelse med skadedyr kreves det at man er godkjent skadedyrstekniker fra Folkehelseinstituttet. Dette er en sertifisering som skal vedlikeholdes.
Ocab har egne godkjente skadedyrsteknikkere som bistår deg i din skadesak.

For å sikre deg en rask respons uansett hvor i landet har vi inngått et tett samarbeide med et av Norges største skadedyrsselskap. Du vil allikvel oppleve oss som et selskap da vi jobber tett på deg som kunde og vi har begge ønske om å «redde dagen» for deg og dine.

Vi monterer også permanente avfuktere i kjeller, krypskjeller og loft. Dette gjøres for å ha kontroll over fukt, slik at det ikke oppstår problemer som mugg, sopp og råte. Dette vil også gi en sterk forbedring av inneklima i boligen.  Ventilering og tetting av boliger er noe som også kan være lurt i forbindelse med Radon, noe vi også utfører.

Uansett kan du være sikker på at våre spesialister på dette feltet har ledende kompetanse på dine problemer, og du kan også ta direkte kontakt med Baard Lunda-Olsen på 982 19 803.

Ansatte i Ocab på befaring