Skadesaker

Miljøskade

Miljøskader er skader som kan påvirke ytre miljø negativt. Dette er som regel olje og parafinskader, men kan også være asbest skader og skader fra kjemikalier som kan være  skadelig for mennesker og|eller omgivelsene.

Slike skader må meldes inn til forsikringsselskapene så fort som mulig, og i verste fall kan du som grunneier stå ansvarlig for de økonomiske sidene av en miljøskade.  Miljøskader kan også være svært omfattende og må håndteres så fort som mulig. Det er også ofte vanskelig å finne skadeårsaken, da det kan være en nedgravd oljetank det har gått hull på og det er rent olje | parafin inn i grunnen eller det skyldes kjemikalier som har rent ut i kjelleren.

Vi har spesialkompetanse på dette hos sentrale personer som vi sender ut i landet eller som bistår den lokale avdelingen med de rette tiltakene på din skade. Dette krever også spesialutstyr og kompetanse som kan inneholde sertifiseringer som skal holdes ved like.  Uansett type miljøskade, kan du være sikker på at vi skal bistå deg i din skadesak. Kundeløftet vårt «Vi redder dagen» er noe vi har som en prioritet uansett hvor og når skaden er oppstått.

Ansatte i Ocab