Bærekraft

Likestillingsrapport 2023

Mangfold gir ulike perspektiver, erfaringer og ideer. I tillegg er det avgjørende for å skape et dynamisk og respektfullt arbeidsmiljø. En viktig faktor i vårt arbeid for et mangfoldig arbeidsmiljø er vårt likestillingsarbeid.

Likestilling er en sentral verdi som krever anerkjennelse, samt aktiv handling for å sikre at alle mennesker har lik tilgang til muligheter og rettferdig behandling – uavhengig av kjønn, etnisitet, religion eller andre karakteristikker.

Vi forplikter oss til, og ønsker å være, en pådriver for likestilling både internt og i samfunnet rundt oss.

Se vår likestillingsrapport for 2023 her (pdf).

Ansatte i Ocab med verneutstyr