Bærekraft

Kvinnenettverk i Ocab

Vi er glade for å kunngjøre at vi har etablert et kvinnenettverk i vårt selskap. Dette nettverket er et initiativ som er designet for å fremme likestilling, støtte profesjonell utvikling og skape et inkluderende arbeidsmiljø for våre kvinnelige ansatte.

Vårt kvinnenettverk gir en plattform for kvinner i selskapet til å samle seg, utveksle erfaringer, dele kunnskap og bygge sterke forbindelser. Gjennom en rekke arrangementer, seminarer og workshops vil nettverket tilby muligheter for faglig vekst, mentorstøtte og lederutvikling.

Målet med dette initiativet er å styrke kvinner i deres karrierer, fremme deres faglige vekst og sikre at deres stemmer blir hørt og verdsatt. Vi erkjenner viktigheten av mangfold og inkludering i vår organisasjon, og dette nettverket er et viktig skritt mot å skape en arbeidsplass der alle ansatte kan trives og nå sitt fulle potensial.

Vi er engasjert i å støtte og fremme likestilling både internt og eksternt. Ved å etablere dette kvinnenettverket tar vi et aktivt skritt for å bygge et sterkt fellesskap og gi våre kvinnelige ansatte de ressursene og støtten de trenger for å lykkes.

Vi ser frem til å se nettverket vokse og blomstre, og til å fortsette å styrke vårt engasjement for likestilling og mangfold i vårt selskap.

Ansatte i Ocab i samtale
Camilla Brenden

Styreleder: Camilla Brenden

Nestleder Kvinnenettverk: Kristina Håkonsen

Nestleder: Kristina Håkonsen

Nestleder: Julianne Andreassen

Nestleder: Julianne Andreassen