Skadesaker

Vannskade

Dessverre er det et økende problem med vannskader og fuktskader i Norge.  Dette skyldes at vi stadig får en eldre bygningsmasse i Norge, hvor rør kan sprekke opp, eller i forbindelse med ekstrem vær. Vannskader utgjør også nesten 70% av alle skadesaker i Norge, og følgelig har Ocab kunnskap, evne og vilje til å hjelpe deg med dine problemer.

Du som huseier må være klar over at vannskade er noe som skjer plutselig, eksempel brudd på rør og at fuktskader er noe som skjer over tid. Sistnevnte dekkes sjelden av forsikring, og kan gi by på store økonomiske og helsemessige utfordringer. Det er derfor viktig at du utbedrer vann og fuktskader så fort som mulig.

Ansatte i Ocab

Tiltak DU må gjøre:

 1. Slå av hovedkran / stopp vanntilførsel
 2. Ta ut / slå av sikringer for elektrisk anlegg for den etasjen som har vært oversvømt.
 3. Fjern/tøm vann som ikke har rent ut, rydd slam og rengjør.
 4. Fjern gulvbelegg og tepper i områder med vann.
 5. Fjern ut inventar og løsøre som står under vann. Sett det i områder uten vann.

Tiltak DU burde gjøre (om det lar seg gjøres):

 1. Ta ut/åpne vinduer i kjeller, og fest netting over vinduet med lekter som spikres for forsvarlig tetting. La innvendige dører stå åpne
 2. Når noen er hjemmeværende, åpnes i tillegg ytterdører i kjeller og evt. ytterdører og vinduer i skadet boligetasje. Dette er med på å fremskynde tørking
 3. Sett opp vifter i skadet etasje for å forsterke luftsirkulasjonen

Skadebransjen har utarbeidet en standard for deg som forsikringsskader om hvilke nivåer som vi skal tørke skaden tilbake til. Og du kan være sikker på at om du får besøk av en av våre mange fuktteknikere vil denne hele tiden søke de beste tiltakene i ditt hjem.

Tiltak som skal vurderes ved alle tørkeoppdrag i henhold til bransjestandarden:        

 • Det presiseres at det ved vannskadede konstruksjoner eller bygningsdeler alltid skal søkes mulighet for å tørke konstruksjonen eller bygningsdelen uten at det rives, når dette er formålstjenlig.
 • Det skal alltid vurderes om konstruksjonen eller bygningsdelen kan plastres / bygges inn slik at avfuktningen får maksimal effekt og at tørketid reduseres.
 • Vurdering av konstruksjonen og valgt tørkemetode skal alltid dokumenteres.
 • Omfang, behov for ytterliggere tiltak utover overflatetørk. Vil en annen tørkemetode medføre større effektivitet?
 • Ved begrenset oppfuktet betong (eksempel i himling), krever dette tørk og ekstra oppfølging?
 • Er det ikke formålstjenlig å tørke konstruksjonen eller bygningsdelen uten riving, så skal dette alltid dokumenteres.
 • Vurdering av konstruksjonen og valgt tørkemetode skal alltid dokumenteres. Gjøres det tiltak utover overflateavfukting som er hensiktsmessig og som redusere avfuktningstiden så vil det kvalifisere til konstruksjonsavfuktning.
 • Dersom fukttekniker kan dokumentere på skadesak at det ikke er formålstjenlig eller anledning til å gjøre ekstra tiltak, så får de enkeltsakene vurderes i samarbeid med oppdragsgiver. Det stilles krav til dokumentasjon etter gjennomført tørking. Uavhengig av metodevalg.
 • Avfukting av betong, tegl og lettbetong som ikke kan eller skal innebygges eller gjøres tiltak på, er i utgangspunktet overflatetørk.

Vi lover at vi skal bistå deg med det som er mest optimalt med din utfordring enten det er vann eller fuktskade. Alle skader er unike og vi skal bistå deg med å velge den mest optimale løsningen som også ivaretar deg og dine.