Skadesaker

Hva skjer i en skadesak?

Noen viktige momenter

 1. Har du en skade og håndverkere på besøk: Vi tenker på sikkerhet – gjør det du også. Særlig om du har barn. All ferdsel i et skadeområde må gjøres med korrekt verne­utstyr og hensyn.
 2. Ikke kast eiendeler som du ønsker å få erstattet uten å ha avklart dette med
  prosjektleder.
 3. Du må bistå i prosessen for å få et korrekt oppgjør – du kan også få redusert egenandel i enkelte tilfeller dersom det er praktiske oppgaver du kan bistå med og du ønsker dette. Hvis dette er mulig så avklares det med prosjektleder.
5 fokusområder

Etter en skade er det fem fokusområder du som skadelidt må ha:

 1. Passe på deg og dine om at alle har det bra. Prate med barn og de som er involvert, slik at man er sikker på at alle har klart seg godt
 2. Du/Dere må anse huset/boligen/området som et mulig risiko område.
 3. Du har meldt inn skaden til forsikringsselskapet, og derfor er vi nå i dialog sammen. Vi holder forsikringsselskapet orientert om din skade, og vi informerer deg om fremdriften i din skade.
 4. Det er viktig at vi samarbeider om din skade, slik at du rettmessig får tilbake det du har krav på.
 5. Ulike forsikringsselskap har ulike vilkår om hva du har krav på. En felles nevner for selskapene er dog at de erstatter skader som plutselig har oppstått, men ikke skader som er oppstått over tid. Vi hjelper deg og forsikringsselskapet med å finne årsak til skaden. Dette for å ivareta deg som kunde og forsikringsselskapet slik at de får avdekket alt de trenger ifb. skadesaken.
Førstehjelp

Førstehjelp er skadebegrensning for å ta vare på restverdier og har til hensikt å stabilisere miljøet, sikre skadestedet og yte hjelp i akuttfasen.

Førstehjelp ved brannskade kan være:

 • Suge opp slukkevann
 • Dekke til og eventuelt klosse opp utsatt inventar og møbler
 • Provisorisk tetting av yttertak med presenning
 • Nødvendig demontering/rivning av listverk
 • Ventilere bygningen og igangsette avfukting
 • Foreta vurdering med tanke på korrosjonsskader
 • Internt flytte og/eller sikre teknisk/elektronisk utstyr til tørre miljøer
 • Vurdere luktbegrensning med tanke på beboelighet
 • Stenge vannet, eventuelt tette rørlekkasjer. Eventuell rørlegger betales etter regning

Førstehjelp ved vannskade kan være:

 • Stenge vannet, eventuelt tette rørlekkasjer. Eventuell rørlegger betales etter regning
 • Suge opp fritt vann
 • Nødvendig rivning av listverk
 • Igangsette nødvendig miljøavfukting
 • Dekke til og eventuelt klosse opp utsatt inventar og møbler
 • Internt flytte og/eller sikre teknisk/elektronisk utstyr til tørre miljøer
 • Foreta vurdering om det er nødvendig med desinfisering
Regler for skadested
 • Ikke beveg deg inne på skadested uten riktig personlig verneutstyr i henhold til skaden.
 • Ikke kast noe uten å ha avklart dette med forsikringsselskap | prosjektleder.
 • Snakk med prosjektleder som bistår deg med en oppgavefordeling
 • Prosjektleder opplever dette daglig, og bistår deg for en enklere skadeprosess.
 • Alltid ha på deg nitrilhansker når du beveger deg på skadestedet.
 • Snakk med prosjektleder om hva du kan gjøre.
Sjekkliste skadelidt / prosjektleder
 • Som skadelidt må du sikre deg at du har forstått hvor du skal henvende deg, og hvem som er prosjektleder for din skade. Sjekk at du mottar visittkort, lagre også telefonnummer på din telefon. Da kan du ringe når du har eventuelle spørsmål. Prøv å begrense telefoner til normal arbeidstid. Din prosjektleder har kontakt med ditt forsikringsselskap.
 • Gå gjennom prosessen for din skade og forsøk å tilpasse din hverdag til våre skadeeksperter. Da er du sikker på at du har en fremdriftsplan, samt at du kan tilpasse de dager du må være til stede om det skulle være behov for dette.

NB! Anse boligen som skadested, og ikke beveg deg på dette området uten at du har beskyttet deg. Du kan uten riktig verneutstyr faktisk forverre skaden uten at du er klar over det.

Bygningen

En tommelfingerregel er at huset/boligen skal tilbake til samme eller tilsvarende samme stand som før skaden. Med andre ord skal ikke du lide økonomisk i forhold til din skade. Vi utfører det arbeidet som du har krav på.

Merk: Enkelte husholdninger har andre krav eller ønsker enn det de opprinnelig hadde. Ditt forsikringsselskap har sørget for at du får de samme vilkår som disse ved en eventuell oppgradering av bygningen. Vi bistår deg i dette, og avklarer med deg hvilke kostnader du må dekke ved slike oppgraderinger.

Innbo / løsøre

Noe innbo kan reddes, annet kan ikke. Vi bistår deg med hva som er mulig å redde, og vi bistår deg med rens/rengjøring. Noe av ditt innbo må kanskje kondemneres, og da tilbys kontantutbetalinger

Alle forsikringsselskaper praktiserer reduksjon av erstatningen i sine oppgjørsbestemmelser etter en alderstabell når det gjelder gjenstander som klart synker i verdi år for år, eksempelvis brune- og hvitevarer og datautstyr. Noen selskaper praktiserer slik reduksjon også på innbo og løsøre generelt, mens andre erstatter innbo og løsøre som om det er nytt inntil gjenstandene ut fra en vurdering av alder, slitasje, sannsynlig brukstid og nedsatt anvendelighet må erstattes som om det var brukt. Den nøyaktige verdien på innboet kan du bare få ved opplisting og verdiangivelse på hver enkelt gjenstand. Dette bistår vi deg med, og avtaler verdien på ditt innbo.

Kontantutbetaling / Kontantoppgjør

Mange forsikringsselskap tilbyr kontantutbetaling for skader. Dette betyr at du mottar en avtalt sum, som du benytter for å reparere skaden din selv. Mange forsikringskunder benytter denne ordningen ved skader, og vi er selvfølgelig behjelpelig med å prise eventuelle behov du måtte ha om du skulle ønske denne løsningen.

Ansatte i Ocab på befaring

Finn din nærmeste avdeling