Vårt fokus

Bærekraft

Ocab følger konsernets retningslinjer, policyer og bidrar til å rapportere på selskapets mål.
Ocab skal ta samfunnsansvar. Klima, miljø, sosiale forhold og god selskapsstyring skal integreres i alle kjerneprosesser. Vi stiller krav til både ansatte, kunder, leverandører og andre forretningspartnere gjennom smarte mål: Spesifikt – Målbart – Attraktivt – Realistisk – Tidsbestemt. Dette ligger som en standard i våre avtaler og er integrert i våre ansattes kontrakter.

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger Ocab en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger om i hvilken grad våre innkjøp og aktiviteter kan ha negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Ocab skal derfor gjøre følgende:

Foreta løpende aktsomhetsvurderinger av mulige negative konsekvenser for menneske- og arbeidstakerrettigheter knyttet til vår virksomhet og verdikjede, samt å iverksette forebyggende og avhjelpende tiltak.  Dette gjøres gjennom en årlig undersøkelse, hvor leverandørene har en selvangivelse som utarbeider en risikoprofil på leverandører.  Dersom våre undersøkelser skulle vise en risiko for brudd på disse, vil vi gjennomføre en ekstern revisjon av den aktuelle part.

Ocab følger opp kravene og dersom det avdekkes manglende etterlevelse vil det stilles krav til at forholdet utbedres. Dersom forholdet er alvorlig og ikke utbedres, vil det kunne medføre terminering av avtalen.  

Vi skal være tydelig i vår kommunikasjon av mål og tiltak for menneske- og arbeidstakerrettigheter, samt videreutvikle disse i tråd med samfunnsutviklingen.  

Skulle du ønske mer informasjon som du ikke finner på vår hjemmeside, send oss en mail på apenhetsloven@fbs.no