Om oss

Fokus

Det er viktig for deg som kunde at du vet hva Ocab har som fokusområder. Dette fordi du skal ha noen forventninger til oss som din samarbeidspartner.

Ansatte i Ocab på møterom
Folkene

Det er viktig for deg som kunde at du vet hva Ocab har som fokusområder. Dette fordi det du skal ha noen forventninger til oss som din lagspiller og samarbeidspartner.

Forutsetningen for et godt arbeid, ligger i godt motiverte og dyktige håndverkere som hver dag yter sitt beste for at du som kunde skal bli godt ivaretatt. Samtlige av våre medarbeidere skal legge vekt på:

Ærlighet
– Vi skal holde hva vi lover. Vi skal komme til avtalt tid og ikke minst skal du som kunde få en god fremdriftsplan i ditt prosjekt. Vi er også PÅ! – Dette betyr at vi reagerer fort og effektivt i forhold til kommunikasjon og fremdrift i alle dine prosjekt.

Kvalitet
Med dyktige fagarbeidere, skal du som kunde oppleve kvalitet både i arbeidet som utføres og kvalitet i kommunikasjon. Som kunde skal du alltid vite hvem som er din prosjektleder og hvordan de løser dine utfordringer og ønsker. Og ikke minst skal du forvente at når du setter av tid til oss, så skal vi sette av tid til deg.

Pris

Vi skal alltid ha konkurransedyktige priser, og det skal lønne seg for deg som kunde å velge oss i hele ditt prosjekt. Vi har god kjennskap til lokale håndverkere innen fag vi ikke dekker. Dette er eksempelvis rørlegger, elektriker, maler eller andre arbeidsoppgaver som graving og muring.

I dag har vi nasjonale avtaler med byggvareleverandører som også kommer deg til gode, da våre avtalte priser er svært gunstige. Samtidig arbeider vi kontinuerlig med å effektivisere avtalen gjennom både pris og elementer som påvirker prisbildet.

Du står alltid fritt til å motta tilbud fra oss, slik at du får et godt grunnlag for din beslutning om hvilken partner du ønsker i ditt prosjekt.

Innovasjon

Vi lever i en verden med konstante endringer. Dette betyr at vi fokuserer på nye løsninger, nye metoder og ikke minst nye produkter. Selskapet har en egen avdeling som kun arbeider med innovative prosjekter og løsninger.

I dag er vi Norges ledende håndverkerbedrift innenfor fukt og fuktproblematikk. Vi dekker alt som har med fuktrelaterte problemer og benytter de beste løsninger innen utstyr. Videre har vi satset tungt på siste modeller av utstyr vi benytter, slik at du som kunde opplever de mest effektive, energisparende og ikke minst stillegående løsninger.

Vi er også ledende innen sensorteknologi, der vi kan montere sensorer som via internett gir oss et korrekt bilde av hva som foregår i din bolig. Dette betyr færre besøk og bedre oversikt, uten hjemmebesøk.
Miljø er også svært viktig for oss, og derfor er vi i kontinuerlig prosesser som finner de beste løsninger som ivaretar miljø på en best mulig måte.