Skadesaker

Øvrige skader

Vi i Ocab jobber med alle typer skader fra spesialrenhold til dekontaminering av bygg. Å utføre slike oppdrag krever spesialutstyr og ikke minst spesialkompetanse. Vi har klare rutiner for å imøtekomme krav fra oppdragsgiver på alle typer skader, og tar gjerne en gjennomgang med oppdragsgivere for å se om våre rutiner er tilpasset deres forventninger og krav.

Uansett hva du har av utfordringer må du gjerne ta kontakt. Vi er spesialister på alle typer skader, og kan bistå med at prosessen går så smertefritt og fort som mulig. Vi redder dagen.

Her er bare noen av våre områder:

 • Brannskade
 • Vannskade
 • Miljøskade
 • Skadesanering
 • Spesialrengjøring
 • Innbohåndtering
 • Kloakkskader
 • Asbest
 • Hærverk
 • Innbrudd
 • Naturskader
 • Skadedyr
 • Sopp, mugg og råte
 • Inneklima
 • Taksering | verdisettelse
 • Dekontaminering av bygg
 • Teknisk renovering
 • Båt og bilskader som krever spesialrengjøring
 • Næringsskader
 • Masseskader
 • Luktskader
 • Sotskader
Ansatte i Ocab