SKADESERVICE

Saving value, helping people

Ocab er en landsdekkende mesterhåndverksbedrift. Vi har dyktige medarbeidere med høy faglig kompetanse. Vi gjør jobben med stolthet og entusiasme, samtidig er profesjonalitet i alle ledd viktig for oss. Vi ønsker å skape og levere gode kundeopplevelser.

Som spesialister innen skader kan vi dekke alle typer skader og tilbyr også vakttelefon som gjør at vi rykker ut både natt og dag. Du som kunde kan være trygg på personlig oppfølging. Vi holder orden i din skade fra A til Å og vi samkjører spesialfag som rørlegger og elektriker etter behov.

Vannskade

Vannskader utgjør nesten 70% av alle skadesaker i Norge. Det er viktig at du utbedrer vann og fuktskader så fort som mulig av helsemessige og økonomiske årsaker.

Mer om vannskade »

Brannskade

For mange er brannskade både traumatisk og omfattende. Vi har spesialkjemi og kompetanse til å løse både små og store skader etter brann, samt at vi tar oss tid til å ta vare på beboere og andre involverte.

Mer om brannskade »

Miljøskade

Miljøskader er olje- og parafinskader, asbestskader eller skader fra kjemikalier som kan være  skadelig for mennesker og/eller omgivelsene. Vi har spesialkompetansen og -utstyret som trengs.

Mer om miljøskade »

Skadedyr / råteskade

Mange skadedyr, sopparter, mugg og insekter trenger et fuktig miljø for å trives, så disse to skadeområdene er nært beslektet. Ocab har egne godkjente skadedyrsteknikkere som bistår deg i din skadesak.

Mer om skadedyr og råteskade »

Øvrige

Vi i Ocab jobber med alle typer skader fra spesialrenhold til dekontaminering av bygg. Å utføre slike oppdrag krever spesialutstyr og ikke minst spesialkompetanse.

Mer om øvrige skadetyper »

Håndverk

Godt håndverk har alltid vært viktig i vår organisasjon. Våre håndverkere er løsningsorienterte, effektive og jobber hele tiden for å finne de beste og mest effektive løsningene for deg og dine.

Mer om håndverk »

HVA SKJER I EN SKADESAK?

Du har meldt en skade til ditt forsikringsselskap – hva skjer?

Vi kommer til deg på oppdrag fra forsikringsselskapet og bistår deg og dem i å få et korrekt skadeoppgjør. Om din skade er dekket av forsikringen skal den tilbakeføres i samme eller vesentlig samme stand som før skaden inntraff. Det er forsikringsselskapet som avgjør om skaden dekkes i tråd med vilkårene i din forsikring og hvordan oppgjøret skal foregå. Vi holder forsikringsselskapet orientert og rapporterer til dem. Vår jobb er også å holde deg informert om fremdrift i saken.

Hvem gjør hva?

Vår jobb er å:

  • Kartlegge skaden
  • Utbedre skaden

Forsikringsselskapets jobb er å:

  • Ta beslutning om du har krav på erstatning/reparasjon på bakgrunn av den informasjonen de får fra deg og oss.
  • Håndtere kostnader og betaling for utbedring.

Tidsperspektiv og fremdrift

Vår prosjektleder vurderer din trygghet i samråd med forsikringsselskapet og kartlegger om du kan bo hjemme mens vi utbedrer skaden.

En skadegjenoppretting er noe annet enn et normalt håndverksoppdrag. Ved en skade skal vi for eksempel rive og tørke konstruksjonen før vi bygger opp. Vi starter planlegging på bakgrunn av noe som har skjedd plutselig, ikke som et normalt håndverskoppdrag hvor vi har avtalt prosjektets fremdrift lenge før vi begynner.

Ved vannskader kan tørking av konstruksjonen din ta flere uker, i enkelte tilfeller lenger tid. Vår prosjektleder holder deg informert om hva du kan forvente av tidsperspektiv for ferdigstillelse.

Innbo / løsøre

Vi bistår deg med å kartlegge det som kan reddes, renses eller rengjøres. I noen skadesaker er det behov for å sette innbo på lager mens utbedring gjennomføres. Om du har behov for tilgang til dine eiendeler mens de er på lager, kan vi hjelpe deg med å hente de ut.

Forsikringsselskapet tar erstatningsbeslutning. Den nøyaktige verdien på innboet kan du bare få ved opplisting og verdiangivelse på hver enkelt gjenstand. Dette bistår vi med, og avklarer verdien på ditt innbo. Merk at de fleste selskap opererer med reduksjon av verdiene på gjenstandene knyttet til deres alder.

Dette må du huske på

  • Har du en skade og håndverkere på besøk: Vi tenker på sikkerhet – gjør det du også. Særlig om du har barn. All ferdsel i et skadeområde må gjøres med korrekt verneutstyr og hensyn.
  • Ikke kast eiendeler som du ønsker å få erstattet uten å ha avklart dette med prosjektleder.
  • Du må bistå i prosessen for å få et korrekt oppgjør – du kan også få redusert egenandel i enkelte tilfeller dersom det er praktiske oppgaver du kan bistå med og du ønsker dette.

Hvis dette er mulig så avklares det med prosjektleder.

Avhengig av størrelse og type prosjekt, vil det være behov for
administrasjon både før og under byggingen. Også dette krever kunnskap, og i mange tilfeller godkjenning for å utføre. Vi tar ansvar for prosjektering og nødvendige søknader.

I byggeperioden leder vi prosjektet for å en optimal prosess.
Er det flere fag involvert, sørger prosjektleder for planlegging og riktig gjennomføring.

Avhengig av størrelse og type prosjekt, vil det være behov for
administrasjon både før og under byggingen. Også dette krever kunnskap, og i mange tilfeller godkjenning for å utføre. Vi tar ansvar for prosjektering og nødvendige søknader.

I byggeperioden leder vi prosjektet for å en optimal prosess.
Er det flere fag involvert, sørger prosjektleder for planlegging og riktig gjennomføring.

ØNSKER DU Å OPPGRADERE EKSISTERENDE LØSNING?

Noen har ønsker om at et skadet område blir oppført i en annen utføring enn det som var (for eksempel oppgradering av overflater etc). Vi bistår deg gjerne i dette, og avklarer kostnadene du må dekke selv ved slike oppgraderinger.

Finn din nærmeste avdeling