Leverandører

Betingelser og fakturering

Viktig for leverandør

Alle våre leverandører skal være kjent med, samt etterleve følgende krav.

  • Leverandøren skal gjøre seg kjent med våre SLA på oppdrag de gjennomfører for oss. Dette avklares med prosjektleder.
  • Leverandøren skal gjøre seg kjent med våre etiske retningslinjer.
  • Leverandøren skal være godkjent i startbank: www.startbank.no.
  • Leverandøren skal ha eller være i gang med en miljøsertifisering som er kjent i det norske marked.
  • Leverandøren skal være kjent med våre fakturabetingelser.
  • Leverandører som vi ønsker et tett samarbeid med skal signere vår standard leverandøravtale.
Fakturering

Fakturering

Fakturering skal skje umiddelbart etter avsluttet prosjekt eller på oppfordring fra kontaktperson hos kunden. Kunden skal motta fakturaen senest fem dager etter at oppdraget er fullført for leverandøren eller etter kundens anmodning.

Dersom fakturaen sendes etter denne fristen, kan det føre til en rabattert faktura. Fakturaer som kommer 30 dager etter at prosjektet er avsluttet, vil ikke bli betalt. Leverandøren skal være innforstått med dette.

EHF
EHF-faktura ønskes på organisasjonsnummer: 916 326 211
PDF-faktura sendes faktura@ocab.no

Dette er en automatisert e-postadresse som ikke leses.

Faktura kan ikke sendes som nedlastbar lenke i e-post.

Krav til faktura
Alle fakturaer skal merkes med prosjektnummer i feltet «Deres ref.»
Fakturaen skal inneholde alle varelinjer med pris.

Alle fakturaer har 30 dagers forfall.

Merk deg følgende
Fakturering skal skje umiddelbart etter avsluttet prosjekt eller på oppfordring fra kontaktperson hos kunden. Fakturaen skal være kunden i hende senest 5 dager etter avsluttet oppdrag for leverandøren eller ved oppfordring fra kunde. Faktura etter denne fristen vil bli en diskusjon mellom leverandør og kunde, og kan medføre en rabattert faktura. Fakturaer som kommer 30 dager etter avsluttet prosjekt vil ikke bli betalt. Leverandøren skal være innforstått med dette.