Om oss

Lagspill og ærlighet er viktig for oss

Det er i lag med andre at store ting skjer. Lagfølelsen er viktig, den er noe vi alle søker og slik har det alltid vært. Ocab ønsker å spille på lag med sine omgivelser; skape gode kundeopplevelser, fornøyde medarbeidere og levere små og store prosjekter vi er stolte av. Vi er fremoverlente når det kommer til nye løsninger og tar vårt ansvar når det kommer til miljø og bærekraft.

Lagspill og ærlighet er viktig for oss, det ligger som en bærebjelke i alt vi gjør.

I dag er vi landsdekkende med over 50 lokasjoner organisert i mer enn 30 avdelinger rundt om i landet, og vi utvider stadig til flere områder.

Våre oppdrag handler om å levere gode tjenester til våre kunder, ofte i en situasjon når noe uønsket har skjedd. Når vi reiser fra et oppdrag og kunden opplever at vi har «reddet dagen», har vi lykkes med å skape det produktet vi lever av. «Vi redder dagen» er derfor vår visjon for selskapet!

   Våre avdelinger

   Familiebedrift etablert i 2006

   Frøiland Bygg AS er en familieeid bedrift, etablert 2006 i Stavanger. Vi har siden denne gang vokst til en stor aktør innen byggmesterfaget, og utvidet vår geografiske utstrekning til å dekke stort sett hele landet. Vår lange erfaring og solide kompetanse i bransjen gir trygghet for våre kunder.

   Forsikringsskade etablert som eget selskap

   Vår avdeling for forsikringsskade ble skilt ut fra Frøiland Bygg AS til et eget datterselskap i 2016. Frøiland Bygg Skade (nå Ocab) ble dermed etablert som et datterselskap av Frøiland Bygg AS. Dette var for å rendyrke servicehåndverk og skadeservice i en egen enhet, da dette er områder som trenger spesialkompetanse. Entreprenørselskapet Frøiland Bygg AS jobber nå hovedsakelig med større prosjekter i Rogaland. Det er kort vei imellom selskapene og vi trekker på hverandres kompetanse!

   Besøk Frøiland Bygg AS (Rogaland) sin egen nettside froilandbygg.no

   VÅRE VERDIER

   Vår forretningsvirksomhet er bygget på norsk lov, og de verdisett, normer og regler som gjelder i samfunnet vårt. Vi har likevel valgt å trekke frem tre spesifikke verdier som er ekstra viktig for oss i Ocab.

   Effektivitet: Fordi vi lever av lønnsomhet og fornøyde kunder.

   Pålitelighet: Fordi det er grunnleggende for oss å stole på hverandre og være ærlige i alt vi foretar oss.

   Omsorg: Fordi vi tror på at evnen til å sette seg inn i hvordan andre har det, gi uttrykk og vise det, er avgjørende for tillit og trivsel i hverdagen enten det er en kollega eller kunde.

   ETISKE RETNINGSLINJER

   Ocab ønsker å etterleve FNs Global Compact og forplikter seg til dens prinsipper. Vi respekterer, støtter og fremmer menneskerettigheter som formulert i FNs menneskerettighetserklæring og ILOs kjernekonvensjoner.

   Ocab driver i samsvar med prinsipper for god eierstyring og opptrer som en god samfunnsborger i alle lokalsamfunn der vi har virksomheter, og vi forventer at våre Leverandører gjør det samme.

   MILJØ

   Ocab søker hele tiden nye løsninger og metoder for å ivareta miljø på et best mulig måte. Arbeidet er en kontinuerlig prosess, og tar for seg hele vår verdikjede.

   Miljøhensynet påvirker alle våre valg, som valg av produkter, avfallhåndtering og hvordan vi forholder oss til reiser.

   FOKUS

   Det er viktig for deg som kunde at du vet hva Ocab har som fokusområder. Dette fordi du skal ha noen forventninger til oss som din partner og leverandør.

   Samarbeids­partnere

   For at du som kunde skal oppleve kvalitet i alle ledd har vi plukket ut noen av våre mest sentrale samarbeidspartnere. Vi har også lokale leverandører som betyr mye for oss, og du kan også avklare med din prosjektleder om du har egne lokale leverandører du ønsker å benytte.

   Vi har hyppige gjennomganger med på våre samarbeidspartnere på prosjekter, samt at vi har kvartalsvise møter for å finne nye metoder og samarbeidsformer. Dette er en del av vår satsing på LEAN, og betyr at du som kunde skal oppleve oss som en aktør som går i takt.

   Alle våre samarbeidspartnere er sertifisert i www.startbank.no

   Varme og bad logo Optimera logo Håndverksgruppen logo Elproffen logo

   Leverandører

   Ocab kjøper i dag varer og tjenester fra mange eksterne leverandører, og det er viktig at disse anskaffelsene skjer på en god måte slik at vi får dekket våre behov, samtidig som relasjonene blir ivaretatt.

   Leverandører som opplever å ha gjentagende kjøp bes kontakte innkjop@ocab.no for å etablere en skriftlig avtale mellom partene. Leverandører som er miljøsertifiserte foretrekkes så langt det er mulig.