Etter ekstremværet

regn

Kjære forsikringskunde

Ekstremværet som har herjet i Sør-Norge de siste ukene har medført mange skader på bolig og innbo. Og når veldig mange får skader samtidig vil det medføre utfordringer i hverdagen. Stor pågang av skadesaker inn til skadeavdelingene til de ulike forsikringsselskapene gir dessverre lenger behandlingstid enn vanlig. Fordi det er så mange skader er det også et stort press på håndverkere, takstkonsulenter og skadebegrensere som mange har behov for.

Det kan derfor ta lengre tid før du får hjelp og skaden din blir vurdert eller fikset fordi det er kapasitetsutfordringer. Men siden vi har registret skaden din kommer vi til å ta kontakt med deg. Vi tar kontakt med deg innen en uke om du ikke allerede har blitt kontaktet, men – smør deg med tålmodighet.

Det er derfor viktig du gjør de tiltak du selv klarer for å begrense skadeutviklingen. Disse tiltakene vil begrense skaden. Husk verneutstyr. Det kan være smittestoffer i forbindelse med store mengder vann i boligen. Oppvaskhansker anbefales når man arbeider med områder som står, eller har stått, under vann.
Husk også støvler og engangsmaske.

  1. Slå av sikringer for elektrisk anlegg til den etasjen som har vært oversvømt.
  2. Fjern vann, rydd slam og rengjør.
  3. Fjern gulvbelegg og tepper i områder med vann.
  4. Fjern inventar og løsøre som står under vann. Om det ikke lar seg gjøre ber vi dere om å klosse opp møbler og tekstiler, for eksempel benytte tomme bruskasser e.l. for å sette møbler oppå slik at de ikke lenger står i vann.
  5. Om du har tekstiler som har blitt våte av flomvann: Sorter tekstiler etter farge (om de er våte), vask på minst 60 grader og husk å henge opp til tørk.

En tommelfingerregel er at desto mer vann du får fjernet, desto kortere tid tar tørkeprosessen. Hvis kommunen har kapasitet sender de brannvesen eller andre som pumper vann ut av bygningen. Deretter kan du igangsette en tørkeprosess på egen hånd. Sørg for å lufte mye og at luften sirkulerer i boligen.

Her er noen tiltak du kan gjøre:

  1. Åpne vinduer i kjelleren, og sikre vinduet ditt med netting eller lignende for å unngå ubudne gjester. La innvendige dører stå åpne. (husk du er ansvarlig for å sikre mot innbruddstyver).
  2. Når eller hvis noen er hjemme i huset, kan dere også åpne ytterdører i kjeller og evt. ytterdører og vinduer i skadet boligetasje. Dette er med på å fremskynde tørkingen.
  3. Sett opp vifter i skadet etasje for å forsterke luftsirkulasjonen. Desto bedre luftsirkulasjon, desto raskere tørkeprosess.

Før boligen tas i bruk etter oversvømmelse:

  1. Kontrollere avløp for å sjekke at vann renner fritt ut. Fjern eventuelle blokkeringer.
  2. Kontroll av elektriker – hvis varmtvannsbereder og elektrisk anlegg har stått under vann, må dette kontrolleres før utstyret blir tatt i bruk.

 

Vi i Ocab skal hjelpe deg så fort vi kan, og vi setter pris på at vi sammen kan gjøre situasjonen litt bedre for deg og dine.

Vi takker for din tålmodighet.

SPØRSMÅL OG SVAR

Hva skal jeg gjøre med vannet?

Du kan prøve å fjerne det umiddelbart.  Merk at vi ber deg om å benytte kjøkkenhansker og eventuelt støvler når du arbeider med vann. Er det tilbakeslag, hvor du har fått kloakk inn i huset anbefaler vi at du benytter engangsmaske.  Husk å koble ut strømmen i områder under vann eller som har vært under vann.  Bruk svaber, klut og bøtte. Sørg for at avløp er fri for blokkeringer og at vann renner ut som normalt. Samle vann mot sluket.Med behov for rengjøring, vær forsiktig med bruk av kjemikalier uten at du sitter med riktig kunnskap.Så lenge det er vanntrykk og vanninnsig fra terreng inn i boligen din er det fint om du gir beskjed om dette til prosjektleder og håndverker fra oss når de tar kontakt, det er da svært vanskelig å starte tørke og utbedringsarbeider. Du bør derfor sikre innbo og avrenning så godt du kan (f.eks. sikre åpne avløp) – ev. pumpe vannet ut om du har vannpumpe. Men vannet må komme ned til et nivå hvor vannsiget og trykket mot boligen har avtatt før vi kan starte tørk og utbedring.

Kan jeg begynne å tørke?

Du kan begynne å tørke med en gang. Du har sikkert erfart at baderommet ditt blir raskere tørt etter en dusj om du lar døren stå oppe. Dette skyldes at du har luftsirkulasjon som gjør at den fuktige luften flyttes ut eller til et annet rom. Samme vil skje med din vannskade – det viktigste er sirkulasjon og at fuktig luft kan trekke ut i nye områder hvor luften er mindre fuktig.  Husk å fjerne alt synlig vann. Du kan også lufte om natten, gjerne kombinert med at du øker varmen i huset.  Dette vil sakte tørke opp boligen din.

Kan jeg ta bilde av innbo og kaste det?

Nei. Det er opp til hvert enkelt forsikringsselskap.Noen tillater at du selv dokumenterer og tar bilder, mens andre krever at vi sender ut en prosjektleder. Våre tekniske avdelinger kan bistå med å reparere de vanskeligste skader på innbo.Det som er viktig er at du tar innbo ut av områder hvor det er vann og setter de tørt. Har du ikke mulighet til dette ber vi deg om å klosse de opp, eks ved bruk av bruskasser slik at de ikke står i vann.Sett i gang vifter i rommet de står i.